בין אדם לזולתו - חסד

בבית החינוך שלנו אנו דבקים בחינוך להכרת מעלת האדם, הנברא בצלם אלוקים, ולדבקות בכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" ובמצוות הנובעות ממנו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות