בין אדם למדינתו - אהבת המולדת

בית  החינוך שלנו מחנך את תלמידותיו לאהבת הארץ, להכרה בערכה הרוחני, הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל, בדגש  על חינוך לאחריות לעתיד המדינה ולנכונות לפעול למענה

סיורים בישראל

הגדרות כלליות כניסה למערכת