בין אדם לעמו - חברה וקהילה

מעגלי שיח 

80 שנה לקרית שמואל

פעילות משותפת עם קהילת גני הילדים 

קהילת זהירות בדרכים מפיצה ידע בקרב גני הילדים בסביבת בית החינוך. "ונשמרתכם לנפשותכם".

הגדרות כלליות כניסה למערכת