זהירות בדרכים

מטרות הקהילה: חינוך לתרבות של התנהגות בטיחותית בדרכים  ,מחויבות אישית ואזרחות פעילה ומתן דוגמא אישית לתלמידות ולחברי הקהילה.

פעולות הקהילה: למידה עיונית ומעשית במרחבי בית החינוך ומחוצה לו, הכנת משחקים ופעילויות והעברתם בשכבות השונות, יצירת נראות להעלאת המודעות, עריכת פעילויות שיא מגוונות בנושאים השונים.

שבוע זהירות בדרכים: הפסקה פעילה הכוללת משחקים ומשימות, הצגה "דן בדרכים" , פעילות זה"ב בגני הילדים להפצת הידע, העברת פעילות בכיתות – מצגת,חידונים ומשחקים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות