חדשנות פדגוגית

המושג "פדגוגיה חדשנית" מתאר מבנה לימודים גמיש, מותאם לתהליכי שינוי חברתיים-תרבותיים, כלכליים וטכנולוגיים . התכנים והידע הנלמדים  רלוונטיים למציאות המשתנה, מזמנים עיסוק בסוגיות אקטואליות ובדילמות המפתחות מודעות חברתית-סביבתית, והעיסוק בהם נעשה בסביבה לימודית שבה יש שילוב של הטכנולוגיה בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה ובניהולם.

למידה בדרך החקר בשכבת א' – תכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה מבית מט"ח "פלא טבע" מזמנת חקר מדעי והתנסויות מרובות בנושאים מגוונים ומרתקים. התכנית מלווה בפלטפורמה דיגיטלית רחבה המעשירה את עולמה של התלמידה ומגרה את סקרנותה הטבעית לחקר תופעות בסביבה.

למידה חווייתית בשכבות א-ב במרחב למידה ייחודי המזמן למידה של תחומי דעת שונים באופן חווייתי דרך משחק,ניסוי, המחזה, שימוש בחושים ומתן גירויים ללמידה משמעותית. התלמידות מגיעות אל המרחב ככיתה ומתחלקות לקבוצות לפי בחירה חופשית כאשר בכל תחנה התנסות חווייתית שונה.

תגבור לימודי מדעים בשכבת ג'- למידת פרויקטים שנתית. התלמידות יתנסו בבניית פרויקט המזמן טיפוח מיומנויות רבות-אישיות, קבוצתיות,דיגיטליות.

לימודי תכנות בשכבת ד' – קוד + עם רוב.

לימודי ביומימיקרי "טכנולוגיה בהשראת הטבע"-  מבית "תעשיידע" בשכבת ד' . במסגרת התכנית התלמידות יכירו פיתוחים טכנולוגיים שנוצרו בהשראת הטבע ואף יתנסו בתכנון והכנת מוצרים בהשראתו. התלמידות יכינו פרזנטציה ויציגו את התוצרים בסוף הפרויקט.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת