חזון בית החינוך

                                                       "דע לך שלכל רועה יש ניגון מיוחד משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה"

                                                                                                          (ר' נחמן מברסלב)

לכל תלמידה יש ניגון מיוחד, כישרונות וחוזקות בתחומים שונים, בית החינוך הנו מרחב המאפשר גילוי של הכוחות ויצירה מתוכם. מתוך מודעות ונראות של כוחות אלו ייווצרו שיתופי פעולה איכותיים.

העמקת ההיכרות והגילוי של היחיד עם חוזקותיה שלה וחוזקות חברותיה, נעשית על ידי דיאלוג מתמשך.

השאיפה שלנו היא לבנות מערכת חינוכית המבוססת על אמון ואמונה בחוזקות ומניעה ללמידה ויצירה מתוך הכוונה עצמית, מעורבות ואחריות חברתית.

היחידה הנה חלק מכלל, היא שותפה פעילה במעגלי ההשתייכות השונים אליהם היא מחוברת. תרומת היחידה מניגונה המיוחד לכלל , הופכת את הקבוצה לרשת משתפת, רבת מימדים ומגוונת,  ומאפשרת תהליכי התפתחות , למידה ויצירה מתמשכים של הקהילה ושל כל יחיד בתוכה. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת