חממת חקר תשע"ט

בפרויקט זה תלמידות כיתה ו' כותבות עבודות חקר מדעיות בשיתוף עם תלמידות כיתות ט' . אשכול פייס קרית חיים ותכנית מל"ל מאפשרים את החיבור המבורך והמפרה. הבנות כותבות עבודה בנושא חקר בעלי חיים – חקר ימי וחקר קופים בחי פארק. יחד יוצאות לסיורים ותצפיות ויחד כותבות את העבודה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת