סביבות למידה

מטרות הקהילה: בניית סביבות למידה המקדמות למידה עצמאית במגוון נושאים רלוונטיים.

פעולות הקהילה: למידת חקר בנושא 70 שנה לבית הספר -80 שנה לקריית שמואל, יצירת קשר עם גורמי חוץ, בניית סביבת למידה המותאמת לשכבות השונות, הכנת חדר בריחה, יצירת סביבות למידה נוספות רלוונטיות- לבחירת התלמידות והפעלתן.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות