זמני צלצולים

     לוח צלצולים לשנה"ל תש"ף

 

ימים א'- ו'

             

09:00   –  08:00   תפילה + שיעור ראשון (60דקות)

09:50   –  09:00  שיעור שני (50 דקות)

10:05  –  09:50       הפסקת אוכל. (15 דקות)

10:20  –  10:05   הפסקת חצר. (15דקות)

11:05 –  10:20        שיעור שלישי. (45 דקות)

11:50 –  11:05        שיעור רביעי.  (45 דקות)

                11:50    (ביום ו' סיום יום הלימודים).

12:00 –  11:50       הפסקת חצר  (10 דקות)

12:45 –  12:00      שיעור חמישי (45 דקות)

13:30 –  12:45      שיעור שישי (45 דקות)

13:40 –  13:30      הפסקת מעבר (10 דקות)

14:25 –  13:40      שיעור שביעי (45 דקות)

15:05 –  14:25      שיעור שמיני (45 דקות)

הגדרות כלליות כניסה למערכת