יוזמות תלמידות תש"ף

"בסוד היחיד והיחד-רואים את היחיד, יוצרים ביחד"

בבית החינוך שלנו תלמידות יוזמות פעילויות המעצימות אותן ואת חברותיהן. התלמידה בוחרת יוזמה בתחום  הקרוב לליבה ומפתחת אותו בין כתלי בית החינוך.

 

מתמטיקה בכיף – עלון 1 / אדווה קסנר, ו'2 

תלמידות מוזמנות לשלוח אל אדווה חומרים בחשבון עבור העלון הבא

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת